Interpretació de les tarifes

Els preus mostrats en la pàgina web són per apartament i per a estades de més de 2 dies.

Preus per a estades curtes

Les estades inferiors a 2 dies porten un recàrrec de l'30% sobre el preu mostrat a la web.

Privacitat de les seves dades

Les seves dades personals rebran el tracte que els correspon d'acord amb la llei de protecció de dades, i en cap cas seran cedit a terceres parts per a cap tipus d'acció comercial o d'una altra naturalesa.

Condicions de cancel·lació

En tot moment podrà realitzar la cancel·lació de la reserva, encara que aquesta es produeix a l'endemà de LSU realizacion, es cobrarà un 15% de l'import de la mateixa, en concepte de despeses de cancel·lació i si aquesta es produeix a menys de trenta dies de la data d'entrada, es cobrarà un 30% de l'import de la mateixa, en concepte de despeses de cancel·lació. Per efectuar la cancel·lació, dirigiu-vos a info@turistebre.com indicant el seu número de reserva.

peticions especials

Les peticions sobre pisos alts, baixos, .... i un altre tipus sol·licituds es prenguessin en consideració, però en cap cas es garanteix la concessió de les mateixes.

fiança

A l'entrada de l'allotjament es lliurarà una quantitat en concepte de fiança que serà retornada íntegrament a la sortida, tret que s'hagi produït algun tipus de desperfecte.

horaris

L'entrada als apartaments es produeix a partir de les 14:00 hores. La sortida dels apartaments és com a màxim a les 10:00.

En temporada baixa i mitja, podem adaptar-nos a altres horaris, sempre que el calendari ho permeti

Màxima quantitat d'ocupants

L'ocupació de l'allotjament per una quantitat de persones superior a l'establerta a la reserva provocarà la immediata expulsió sense dret a el reemborsament de l'import de la reserva.

suplements

Tots els allotjaments estan subjectes als suplements de NETEJA FINAL, (variable segons ocupació) i la TAXA TURÍSTICA, 0'90 € per persona major de 16 anys i dia, fins a un màxim de 7 dies.